هجدهم امتحان اقتصاد مهندسی دارم(ارزیابی طرح ها).هیچی هم نخوندم و مطمعنم از ۸ نمره نهایتش بتونم ۲بگیرم.ولی واقعا اگه اینجوری بشه افتضاح میشه.باید تمام سعی و تلاش خودمو بکنم تو این دو روز باقی مونده بتونم جوری بخونم که نمره ی کاملو بگیرم.درس سختی نیست؛من تنبل شدم =| باید خیلی بخونم.اگه بشه امشب جزوه رو یه دور میخونم فردا و پس فردا هم مساله هاشو چهار دور دیگه حل میکنم.استاد خودش گفت خارج از جزوه سوال نمیاد.خدا کمکم کنه ×_×