یه حسی خیلی ظریف،خیلی شیک و مجلسی،همش میگه پاشو برو گردن بشکن برو سرِ درسِت!!!خیلی ظریف میگه ها!

این ۶ واحد رو باید با نمره بالا بپاسم چون بخاطر این پنج هفته ۵۰۰ هزار تومن شهریه دادم.واقعا چرا عاخه؟!تازه این ترم تابستونی دانشگاه ملیِ.اونا که دانشگاه آزاد و غیرانتفاعی و پیام نور میرن تکلیفشون چیه؟!ولی قول میدم که امروز حتمنِ حتمن ساعت هفت برم بشینم سرش و فصل دو و سه و چهار رو بشینم و بخونم.باید این سه فصل رو امروز بخونم.