مربیِ خوشگل و پر انرژی ای بود،دو سه هفته ای دیدمش و دیگر نیامد.امروز بحث شوهر بود بینشان(راستش خیلی کم پیش می آید وارد صحبت هاشان بشوم چون فاز فکریشان از من جداست)داشتم گوش میکردم و فقط وقتی مخاطب قرارم میدادند،هرچند که مخالف بودم الکی تایید میکردم!میگفتند شوهر نیست و اگر بخواهی مزدوج بشی باید خودت دست به کار بشوی و ازین دست حرفها که بحث کشیده شد به اینکه پسر‌ خوبم اگر پیدا بشه زن های بیوه نمیگذارند نصیب دختر های مجرد بشود(این حرفش را قبول دارم.بعضی ها...)خلاصه که هی مثال آوردند و آوردند و گفتند و گفتند...واقعا راست هم میگفتند با ذکر نشانی و غیره.آقا نصف نمونه هاشان دروغ،آن نصف دیگر که راست بود...!گفتند و‌گفتند تا یهو مربیِ من گفت همین میمِ خودمون!سه ماهه افتاده رو زندگی یه پسره که از خودشم کوچیکتره.پسره ازش خواستگاریم کرده،ولی میگه ازدواج نمیخوام.فقط برای ... میخوامش:| !چرا آخه؟وارد زندگی یک پسر جوان میشوند،ازش سو استفاده میکنند و تمام آینده اش را تباه می کنند.زیادی جوش پسر ها را نمیزنم ولی وقتی دل یک جنس مذکر جایی گیر کند هرگز یادش نمیرود و وقتی هم فراموش نکند و به دستش هم نیاورد،زندگی دختر بی گناهی که زنش شود به فنا می رود... .خلاصه که این را که شنیدم حالم از خیلی چیزها بهم خورد...یک زن که یک بار به هر دلیلی بیوه شده،بارها و بارها و بارها زندگی ها نابود می کند و خودش هم صحیح و سالم...

جامعه مان هرج و مرج شده.بعضی آدمها از حیوانات بدتر شده اند.حداقل حیوان ها به جفتشان خیانت نمیکنند!روابط بین زن و مرد فقط شده ... از هر زاویه ای نگاه میکنم نمیتوانم به اینجور آدمها حق بدهم.خراب کردن زندگی های دیگر،نابود کردن آینده ی یک آدم دیگر،هیچ دلیل منطقی ای ندارد.

ماجرایی که خودم شاهدش بودم:

روی پل هوایی مرد گریه میکرد و داد میزد که به قرآن زنمه بگیریدش نذارین بره،زن هم دست پسر جوانی را گرفته بود و میگفت چرند نگو!خب دوس پسرمه مگه چیه؟مگه تو خودت دوست دختر نداری؟!اسم یه چندتا ازین شخصیت های فیلم های ترکی را آورد که به جا نیاوردمشان!و گفت مگه اونارو ندیدی؟منم حق دارم هم شوهر داشته باشم هم دوست پسر،ینی تو میگی دوس دختر نداری؟من که باورم نمیشه.و دوان دوان با معشوقش صحنه را ترک کرد!!!مردِ بینوا هم فقط نشست و گریه کرد.من دیگر واینسادم ببینم چه شد اما تا عمر دارم آن صحنه را فراموش نمیکنم.شوهرش را خُرد کرد.زندگی دختری را هم که به عنوان همسر وارد زندگی آن پسر میشود را هم تباه کرد...بخاطر هوا و هوس...

بعضی ها خیلی پست و کثیف هستند.هر جور به ماجرا نگاه کنی هیچ مردی مستحق همچنین تحقیر شدنی نیست...هیچ آدمی،هیچ زنی،هیچکس مستحق خیانت نیست...