یه کلیپ از ریکی مارتین رو توی اینستاگرام دیدم جوری فلاش بک زدم به دوران کودکیم که هنوز اونجا گیرم!آخ یادش بخیر بچه بودم زبانم خوب نبود هرچی میشنیدم رو تکرار میکردم برای مثال لیوی لیوی یا لوکا (یاه یاه یاه یاه یاه :)) ) چه میفهمیدم چی داره میگه!ولی پیش خودم فکر میکردم دارم درست میخونم!یا کنسرتای یانی...بچه بودم چه عشقی میکردم برای یانی...در سن شش سالگی یانی گوش میدادم و ریکی مارتین،بیست و دو سالگی با ساسی مانکن شیش و هشت میزدیم ازینور میلرزوندیم میرفتیم اونور و بالعکس (بازهم خنده) من سیر تکاملی سلیقه ی موسیقیاییم شیب نزولی داشته انگار.باز جای شکرش باقیه طرفدار عمو تتل نشدم.مگر نه الان یه شُل مغزِ تتلیتی داشت براتون پست میذاشت...