یه انسانِ بی شخصیت و بی فهم و شعور،داره مطالب من رو کپی میکنه.فقط میتونم بگم خیلی بی هنری که نمیتونی دو خط بنویسی که میای مطالب دیگران رو کپی میکنی.واقعا برات متاسفم.نکن.دزدی نکن.کپی نکن.این حرکتت عینِ دزدیه و من راضی نیستم.شاید کپی کنی و یه جا بذاری این مطالب و روزنوشت ها رو ولی همین که خودت میدونی که داری چیکار میکنی برات کافیه.ضایع شدن و تحقیر شدن هر کسی پیش خودش،بدترین نوع حقارتِ. ضمنا اینم بدون کپی کردن بدون اجازه و برداشتن مطالب دیگران بدون اجازه،باعث میشه به دست کجی عادت کنی و تو دنیای واقعی چیزای دیگه ای هم برداری بی اجازه✋برات متاسفم