- این پلیسی که کُشتی، زن بود!
+ مگه زن‌ها نمی‌خوان برابر باشن؟!... خب بذار برابر باشن!

چرا همش دم از حقوق برابر میزنیم ولی وقتی باید برابر باشم میگیم واهاهاهای!ما جنس لطیفیم،ظریفیم،نحیفیم...(این قسمتش با آهنگ خوانده شود.ریتمیک)یادمه یکی از اقوام مسافرتی داشته بود به یکی ازین کشورهای بلوک شرق.متعجب بود و میگفت اونا کارگرای شهرداری زن دارن.این یعنی حقوق برابر و مساوی.وقتی میخوای مساوی باشی باید همه چیزت مساوی باشه.

پ.ن:به تازگی فهمیدم که عدالت به معنای مساوات نیست.یک عمر در تاریکی به سر بردم.خدایا یعنی بازم مونده تا کاملا روشنم کنی...