یه چالشی مد شده بود که فحشر ها رو بلاک کنید.(فحشر=فحش دهنده)ولی من تا یه جایی با فحش موافقم.چون خودم واقعا با مشکل رو به رو شدم.خیلی مبادی آداب بودم و خیلی شسته روفته حرف میزدم در نهایت نزاکت.ولی یه جاهایی با یه آدمایی که حرف زدم،دیدم واقعا معنی یه سری جمله ها رو نمیفهمیدن.یا مثلا یه جاهایی تو بچه های فامیل هرچی میگفتم گل پسر نکن عزیزم،دست نزن،نریز،نپاش.یا مثلا گل دختر،خوشگلی،خانومم بشین نکن.نتیجه نمیداد ولی وقتی جوش میاوردم و با عربده میگفتم د تخم سگ بتمرگ،کوکه نامبرده جوری ساکت میشد که اصلا نگو و نپرس!موش میشد و یه گوشه مینشست!!!آره یه جاهایی باید بد حرف زد.مثلا با یه ترک کردی حرف بزنی عمرا متوجه بشه یا با یه عرب فرانسوی حرف بزنی هنگ می کنه.باید با هر کسی با فرهنگ لغت خودش حرف بزنی.مگرنه آدمو مسخره میکنن یا اینکه کلا نباید با یه سری آدما حرف زد.این بود که من به این نتیجه رسیدم که به بعضیا فقط فحش کار میکنه...

پ.ن:من خودم سعی میکنم تا جایی که میتونم با اون افراد مواجه نشم و هرگز بد دهنی رو رواج نمیدم و تایید نمیکنم اما یه جاهایی واقعا بذاریم بی ادبا حرف خودشونو بزنن!