مثل وقتی که میری برای عزیزترینت کاموا میخری که شالگردن ببافی و هی دلهره داری که نکنه از رنگش خوشش نیاد و آخر کار وقتی داری ریشه هاشو میزنی یه پیام میدی... :

+ببین شالگردنم خوشرنگه؟

-خیلی خوشرنگه

رنگ سال 2017


اونوقت انگار یه سطل آب که بریزن رو آتیش،دلشوره و دلهره و همه اش تموم میشه،با خیالت راحت بهش عطر خودتو میزنی و منتظر میشی...

پ.ن:داشتن یه آدمایی که به خاطرشون چشم و کمر و گردنتو تا چند روز به درد بیاری و براشون وقت بذاری،حس خوبی به آدم میده ^_^